Vi hjælper med
at forbedre akustikken fra gulv til loft

Støjregulering er afgørende for menneskers trivsel. Ganske enkelt fordi et sundt akustisk miljø fremmer positive følelser og sindstilstande som tilfredshed, koncentration og produktivitet. Dit valg af indretning og materialer er vigtigt for det fysiske arbejdsmiljø, og derfor tilbyder vi et udvalg af støjreducerende produkter i eksklusivt design, herunder akustiktæpper, akustikrum og akustikpaneler, som alle sammen er omhyggeligt fremstillet med det formål at skabe behagelige og attraktive rum.

Tænk akustik først – og indretning bagefter 
Et rum har mange lydkilder, herunder f.eks. luftbåren støj fra tale eller radio, strukturbåren støj fra ventilationssystemer, trinlyd fra fodtrin osv. Akustikken i et rum afhænger af, hvordan lyden forplanter sig eller reflekteres i rummet. 

Et effektivt akustisk design omfatter elementer, der absorberer forskellige frekvenser. Hvor akustiktæpper absorberer mellemhøje til høje frekvenser, er akustikrum og akustikpaneler gode til at dæmpe de lavere frekvenser.

Præsentation af Dr. Christian Nocke
Præsentation af Dr. Christian Nocke
Vil du lære af den bedste?

Dr. Christian Nocke

For at sikre, at vores akustiktæpper, akustikrum og akustikpaneler har de bedst mulige lydabsorberende egenskaber, arbejder vi tæt sammen med den førende tyske akustikforsker Dr. Christian Nocke fra Akustikbüro Oldenburg.
Christian Nocke er blandt andet udnævnt som sagkyndig ekspert af Oldenburgische Industrie- und Handelskammer og er medlem af forskellige DIN- og ISO-standardiseringsudvalg, herunder formand for DIN-udvalget for DIN 18041 "Acoustic quality in rooms – requirements, recommendations and instructions for planning". Han er også næstformand for udvalget til omarbejdning af direktivet VDI 4100 "Sound insulation between rooms in buildings – dwellings, assessments and proposals for enhanced sound insulation between rooms".

Akustisk design

Specialudviklet til at absorbere frekvenser
Ifølge Christian Nocke er det en vigtig læring inden for akustik, at det fysiske lydniveau og det opfattede lydniveau ikke nødvendigvis er det samme, da andre faktorer også spiller ind. Dette fænomen kendes også fra vejret, hvor vindstyrken spiller en væsentlig rolle for den opfattede temperatur, også kendt som chillfaktoren. Når det gælder lydniveau, er højfrekvente toner mere generende for det menneskelige øre end lavfrekvente toner, og derfor opfattes høje frekvenser som højere end lave frekvenser, selv om lydstyrken er den samme. Det er en meget vigtig forhåndsviden at have, når du skal skræddersy et akustisk design, der absorberer frekvenser på forskellige niveauer. Hvor akustiktæpper effektivt dæmper mellemhøje og høje frekvenser, absorberer akustikrum og akustikpaneler effektivt de lavere frekvenser.

Den enorme tæppeflade gør dette indretningselement
til en af de mest gennemslagskraftige og omkostningseffektive lydabsorbenter
Dr. Christian Nocke, Akustikbüro Oldenburg, Tyskland

De vigtigste spørgsmål om akustik

Ved udformningen af lydlandskabet er Christian Nockes vigtigste spørgsmål til designere og arkitekter: Hvad er rummets forventede brug? Og hvad er det akustiske mål? Et kreativt konsulentfirma har andre akustiske behov end en bogføringsvirksomhed. Derfor er det vigtigt at have en basal viden om, hvad rummet skal bruges til. Der er dog også andre faktorer, der spiller ind. Ideelt set bør følgende spørgsmål besvares i den indledende fase af den akustiske designproces:

  • Hvad er rummets forventede brug (hvem er brugerne)?
  • Hvad er det akustiske mål (hvilke behov skal være opfyldt)?
  • Hvad er rummets materialekoncept (hvilke arkitektoniske forhold har du med at gøre)?
  • Hvilket indretningsmæssigt udtryk ønsker du at opnå?

Når du arbejder med akustisk design, er det vigtigt at kende til følgende grundlæggende begreber:

Vælg akustikløsninger

Hvad er din akustiske udfordring?

Lad os optimere akustikken i dit rum!

Udfyld denne formular med dine kontaktoplysninger og en beskrivelse af dit projekt eller din akustiske udfordring – så foretager vi en beregning af din akustiksituation og udarbejder et optimeringsforslag!

Trends & Nyheder, ja tak