LAD OS VÆVE EN GRØNNERE FREMTID

Vores langsigtede ambition er at skabe verdens mest bæredygtige tæpper Det er en stor udfordring, der har et brancheforandrende potentiale. 

Byggebranchen er ansvarlig for 40 % af verdens CO2-emissioner, og gulve er en del af problemet. Kun 1-3 % af alle tæpper genanvendes. Vi ønsker at gå forrest i forandringen af bæredygtighedsresultater og -innovation inden for vores branche.

Der er et stort potentiale for at forbedre miljøet markant ved at tænke og handle anderledes. Hos Ege Carpets er vi allerede nået langt. Det er en løbende proces, hvor vi konstant sætter nye mål og initiativer op for at komme tættere på at indfri vores langsigtede ambition.
Vi sigter mod senest i 2030 at nå nedenstående erklærede bæredygtighedsmål.

We walk the talk
Vi eksisterer for at designe smukke tæpper

Til en bæredygtig fremtid

Efter vores mening er det rigtige fodaftryk intet fodaftryk. Men sådan fungerer det ikke i den virkelige verden. Som tæppeproducent er det ikke muligt ikke at efterlade noget aftryk. Men vi kan arbejde hårdt for at nedbringe det negative og øge det positive fodaftryk. Og det har vi gjort i årevis.

Vi var nødt til at handle i går. Og det gjorde vi heldigvis!
En bæredygtig fremtid, kom med og se

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Kloden er under pres fra klimaændringer, overforbrug af ressourcer, stigende mængder affald osv. Derfor lancerede FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i 2015 som en køreplan for, hvordan vi skal ændre kurs. Alle lande har skrevet under på at støtte FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi støtter mange af verdensmålene for bæredygtig udvikling gennem en målrettet indsats for at skabe bæredygtige tæpper, gode arbejdspladser og anstændige forhold i hele værdikæden. Vi har dog valgt at fokusere på især fire specifikke verdensmål for bæredygtig udvikling, der er direkte knyttet til vores kerneforretning.

Verdensmål
nr. 12

Ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion
Vi bruger Cradle to Cradle produktcertificeringen som en bæredygtighedsramme for hele vores forretning. Idéen er at fremstille produkter, der kun består af sunde materialer. Produkterne skal være konstrueret således, at de kan indgå i en biologisk eller teknisk livscyklus efter brug. Virksomheden skal bestræbe sig på at blive CO2 neutral og bruge 100% vedvarende energi, og det behandlede spildevand skal i princippet være rent nok til at drikke.
Endelig skal virksomheden vurderes i relation til overholdelse af internationalt anerkendte standarder for socialt ansvar.

 

 

Verdensmål
nr. 17

Partnerskaber 
De udfordringer, vi står med på bæredygtighedsområdet, kan vi ikke løse alene. Det kræver partnerskaber både inden for vores egen branche og på tværs af andre brancher, hvis vi skal lykkes med at lave verdens mest bæredygtige tæpper. Det er vores CircleBack system et godt eksempel på. Det var nemlig aldrig lykkedes, hvis ikke både vi og Aquafil var gået ind i projektet med åbenhed og viljen til at investere tid og ressourcer i at udvikle løsningen i fællesskab. Vi forventer, at partnerskaber bliver et endnu vigtigere strategisk redskab for os i fremtiden, og at de vil løfte både vores og vores partneres resultater til nye højder.

 

 

Verdensmål
nr. 7

Ren energi til en overkommelig pris
Grøn energi er ikke en del af vores kerneydelse. På den anden side arbejder vi med det på så højt et plan, at det gør en reel forskel. 100% af vores elforbrug dækkes af investeringer i vedvarende energi fra havvindmølleparker. Og vi er i gang med at sikre, at vores naturgasforbrug dækkes af investeringer i biogascertifikater. På den måde medvirker vi til at sikre, at der produceres mere fornybar energi.

 

 

Verdensmål
nr. 13

Klimaindsats
Vi har gennem mange år arbejdet på at reducere vores CO2-udledninger med flot resultatet. Nu har vi løftet indsatsen til et nyt niveau. Vores kortsigtede mål er blevet valideret af The Science Based Targets initiative (SBTi), som er en global organisation, der giver virksomheder mulighed for at fastsætte ambitiøse mål for reduktion af emissioner i overensstemmelse med den seneste klimavidenskab. 

Vi kommer til at lægge produktionsprocesser om for at sænke CO2-udledningen, ligesom vi vil udskifte råmaterialer og sikre større genanvendelse af affald for at mindske udledningerne. Dermed kommer vi til at øge vores klimaindsats betragteligt over de næste år. Læs mere om vores mål.

Trends & Nyheder, ja tak