ISO 9001

Kvalitetssikring gennem ISO 9001
Kvalitet er en fasttømret del af vores virksomhedsfilosofi og alt, hvad vi foretager os. Vi definerer kvalitet som den sikkerhed, der opstår, når der er balance mellem kundens forventninger til og oplevelse af vores produkter og ydelser.

ISO 9001 er et certificeret kvalitetsstyringssystem, der støtter os i at opfylde vores kvalitetsmål. Samtidig skal systemet sikre, at vi hele tiden udvikler og leverer vores produkter og ydelser med et højt ensartet kvalitetsniveau. Systemet indeholder uddannelsesprogrammer, som bidrager til at sikre engagerede og veluddannede medarbejdere, der kan og vil yde professionel og individuel betjening af vores kunder.

Bevis på højt kvalitetsniveau
ISO 9001 er vores bevis på, at vi dagligt arbejder på at sikre en standardiseret og ensartet kvalitet for vores produkter og ydelser. Hvad enten det drejer sig om produktudvikling, råvareindkøb, produktion eller kundeservice, så er det vores mål hele tiden at forbedre kvalitetsstandarden.

ISO 14001

Miljøledelse sikrer høj standard
ISO 14001 er en af de mest almindelige miljøstandarder i verden. Det kræver en stor indsats at blive miljøcertificeret: Virksomheden skal udvikle politikker og procedurer, der sikrer, at miljøet hele tiden er i fokus, og der skal laves dokumenterede mål om forbedringer og udvikling af indsatsen. Gennem ISO 14001 arbejder vi blandt andet med:
 • Rensning og genanvendelse af spildevand
 • Overskudsvarme til opvarmning af lokale huse
 • 100% fornybar energi til dækning af elforbrug
 • Reduktion af COudledninger
 • Genbrug og genanvendelse i produktionen
 • Genbrugsmaterialer i tæpperne
 
Med ISO 14001 kommer hele virksomhedens miljøarbejde under lup.

ISO 45001

Arbejdsmiljøledelse giver glade medarbejdere
 
ISO 45001 er en af de mest almindelige standarder for arbejdsmiljøledelse. Det kræver et stort fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed, trivsel og arbejdsvilkår at blive certificeret i ISO 45001. Virksomheden skal kunne stå på mål for de gode arbejdsforhold med politikker, procedurer, mål og indsatser for at forbedre sig år efter år. Gennem ISO 45001 arbejder vi blandt andet med:
 • Uddannelse af førstehjælpere og brandkorps
 • Sikkerhedsambassadører i alle afdelinger
 • Stort udbud af værnemidler
 • Trivselsundersøgelser
 • Tilbud om fysioterapi og fodterapi på virksomheden
 • Tilbud om sundhedssikring og tandforsikring
 
Med ISO 45001 sikrer vi et konstant fokus på at forbedre arbejdsforholdene for vores medarbejdere. 

DS 49001

CSR-ledelse sikrer ansvarlighed på alle niveauer
DS 49001 er en omfattende virksomhedsstandard for social ansvarlighed. Standarden kræver, at virksomheden arbejder dedikeret med alt fra god forretningsskik og organisationsledelse til miljø, arbejdsmiljø, menneskerettigheder, forbrugerforhold og lokal samfundsinvolvering. Gennem DS 49001 arbejder vi blandt andet med: 
 • Leverandørstyring
 • Antikorruption
 • Menneskerettigheder
 • Dyrevelfærd
 • FNs verdensmål
 • Mærkningsordninger
 
DS 49001 er på mange måder paraplyen over vores arbejde med miljø og arbejdsmiljø. Standarden er din sikkerhed for, at når du handler med Ege Carpets, så handler du ansvarligt. 
Vi har mange års erfaring.
Vi er en af de mest miljøcertificerede tæppeproducenter i verden.

Indoor Air Comfort Gold

Det bedste indeklima med Indoor Air Comfort GOLD
Eurofins Indoor Air Comfort er en innovativ certificeringsordning, som bevidner, at et produkt overholder de lave VOC emissionskrav, der er fastsat i Europa. GOLD-certificeringen er det højeste niveau i ordningen og garanterer overholdelse af emissioner i henhold til alle lovmæssige specifikationer udstedt af myndighederne i EU.

Derudover lever certificeringen op til mange af de frivillige specifikationer omkring emissioner, som er krævet af relevante mærkningsordninger og lignende specifikationer i EU. GOLD-certificerede produkter har derfor de bedst tænkelige lave emissioner, og alle tæpper fra Ege Carpets er naturligvis certificeret på dette niveau.

EPD

EPD dokumenterer tæppets livscyklus
En EPD er en miljøvaredeklaration, som foreligger for mange tæpper fra Ege Carpets. Det er et kortfattet dokument, som på en standardiseret og objektiv måde sammenfatter et produkts eller en ydelses miljøprofil. En EPD udfærdiges på baggrund af en livscyklusanalyse (LCA).

Den standardiserede metode sikrer, at oplysningerne bliver tilpasset den enkelte produktkategori, og gør det muligt at sammenligne produkter på tværs af landegrænser. EPD'er kan ligeledes anvendes, når en bygning skal miljøklassificeres. Det fremgår af produktspecifikationerne, om tæppet har en EPD.

DGNB

DGNB angiver bygningens grad af bæredygtighed
DGNB er en frivillig ordning for certificering af bæredygtigt byggeri. En samlet byggebranche bakker op om DGNB som den certificeringsordning, der opfylder kriterierne for bæredygtighed bedst. DGNB har et helhedsorienteret fokus på kvaliteterne proces, miljø, økonomi, social og teknik. Byggeriets samlede bæredygtige performance baseres på et pointsystem, hvor graden af bæredygtighed stiger i takt med antallet af opnåede point. 

Tæpper påvirker især kvaliteterne proces, teknik, social og miljø. I brochuren ”ege i DGNB-certificeret byggeri” guider vi dig igennem processen med at forbedre dit byggeris DGNB-score gennem valg af gulvbeklædning. For eksempel bliver du klogere på, hvordan dokumenteret vedligehold, rengøringsvenlighed og luftkvalitet påvirker byggeriets bæredygtighedsmåling positivt. Lær mere i brochuren her.

LEED

LEED-certificerede tæpper sikrer et sundere indeklima
LEED-certificeringen er udviklet af U.S. Green Building Council, der arbejder på at fremme bæredygtigt byggeri på verdensplan. LEED står for Leadership in Energy and Environment Design, og systemet giver arkitekter, designere og indkøbere konkrete mål for byggematerialers design og produktegenskaber. 

LEED-systemet dækker alle faser indenfor en bygnings livscyklus fra design og konstruktion til renovering. Bygninger bygget i overensstemmelse med LEED forbruger ressourcerne mere effektivt end andre bygninger og sikrer også et sundere indeklima, fordi byggematerialerne har lille påvirkning herpå. LEED fremgår af specifikationerne for det enkelte tæppe. 

 

When you walk the talk, make sure to leave the right footprints
When you walk the talk, make sure to leave the right footprints
Trends & Nyheder, ja tak