2019/2020
Regnskabsår

I forhold til redegørelse for samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning henviser vi til side 20 i årsrapporten

Trends & Nyheder, ja tak