Etik som forretningsparameter

Etik som forretningsparameter
FN's verdensmål

Høj etisk standard med FN som vejviser

Vi sætter barren højt – også når det handler om ansvarlig forretningsførelse. Med udgangspunkt i FNs retningslinjer stiller vi store krav til os selv, fordi vi rykker os længere på den måde. Vi tilsluttede os UN Global Compact i 2010, fordi vi tager vores samfundsansvar seriøst, og vi kræver af vores leverandører, at de også opfører sig ansvarligt. Derfor har vi også implementeret FNs verdensmål direkte i forretningsstrategien.

Mere om FN's verdensmål i vores strategi

FN's retningslinjer

FN's retningslinjer
Menneskerettigheder

Respekt for mennesker kommer først

Som virksomhed har vi et stort ansvar for at respektere medarbejdernes menneskerettigheder. Men vi vil også være sikre på, at vores leverandører behandler deres medarbejdere respektfuldt. Derfor har vi implementeret FNs retningslinjer for menneskerettigheder (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) i vores krav til leverandørerne. Kravene omhandler bl.a. ligeløn, arbejdstidsregler og frit valg af fagforening, men også forbud mod diskrimination, børnearbejde og tvangsarbejde.
Læs mere i vores ESG politik, hvor vi ligeledes adresserer Menneskerettigheder.
Ege Carpets ESG-politik

Anti-slavery & Human trafficking

Anti-slavery & Human trafficking
Ærlig og etisk basis

Indsats for menneskerettigheder

Vores mål er at drive alle aspekter af vores tæppeproduktionsvirksomhed på en ærlig og etisk basis. Dette betyder, at vi vil sikre gode ansættelsesforhold og arbejdspraksis internt i vores organisation såvel som eksternt i vores forsyningskæde. For at sikre dette har vi implementeret flere aktiviteter begge steder.
Læs mere om vores indsats for menneskerettighederne i vores Anti-slavery and Human Trafficking Statement.
Anti-slavery and Human Trafficking Statement

Et godt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsliv afhænger af et godt arbejdsmiljø. Derfor lægger vi stor vægt på sikkerhed, trivsel og plads til forskellighed i vores virksomhed. Der er mange frivillige tilbud til medarbejderne, som hjælper med at styrke deres sundhed, f.eks. mulighed for pausegymnastik, fysioterapi og sundhedssikring. Vi lægger også vægt på at have plads til medarbejderne hele livet igennem, og hvert år fejrer vi mange 25-, 30- og 40-års jubilarer i virksomheden.

Vi hjælper mennesker med særlige vilkår; Ege Go2work 
Vi har en unik produktionslinje for medarbejdere, der er fysisk eller mentalt udfordrede. Her er alle ansat på særlige vilkår, som er tilpasset deres specifikke situation. Medarbejderne kommer via et tilbud om beskyttet beskæftigelse og fra kommunens jobcenter. Gennem enkle opgaver sikrer medarbejderne genanvendelse af store mængder restgarner og brugte papspoler, der tidligere blev brændt. Det styrker deres kompetencer, livskvalitet og hjælper dem videre i livet. Og så er det godt for miljløet.

Whistleblowerordning giver tryghed
Selv virksomheder med de bedste intentioner kan begå fejl. Og når det sker, er det vigtigt at have et system, der sikrer, at vi kan afhjælpe skaderne. Derfor har vi etableret en whistleblowerordning som kan benyttes af alle med forbindelse til Ege Carpets. Har du mistanke om, at der foregår noget ulovligt, eller oplever du andre forhold af alvorlig karakter, kan du frit indberette det her. Ordningen er etableret i henhold til loven om beskyttelse af whistleblowere.

 

Trends & Nyheder, ja tak