Sådan køber du klima-kompenserede tæpper

Hvorfor tilbyder Ege Carpets frivillig COkompensation?
Selv om det er vores opgave at skabe ekstraordinære tæpper, har vi altid set det som vores etiske pligt at fungere som inspirationskilde til samfundets udvikling.
Som tæppeproducent er det umuligt for os ikke at efterlade et produktionsaftryk, men vi har i mange år arbejdet på at reducere de negative faktorer og øge de positive.
Som en del af vores mange projekter, der fokuserer på bæredygtighed, tilbyder vi klimakompenserede tæpper, hvor du kan bidrage til en COneutral fremtid.

Hvorfor mangrovetræer?
Mangroveskove er blandt de mest produktive, robuste og tilpasningsdygtige økosystemer på jorden. Mangrovetræer reducerer COudledningen med op til 5 gange mere end andre træer i regnskovene, samtidig med at de også beskytter kystområder mod ekstreme vejrforhold.

Hvad koster det?
Tæppets COudledning er beregnet på grundlag af dets miljøvaredeklaration (EPD) og dækker hele dets livscyklus, herunder vedligeholdelse og bortskaffelse. Baseret på 10 års brug er meromkostningerne i gennemsnit 0,89 kr. pr. m2, afhængigt af det enkelte tæppes COudledning. 
Et par eksempler på ekstra omkostninger baseret på 10 års forventet brug: 
* ReForm Memory med Ecotrust 350 bagside 0,76 kr. pr. m2 
* Highline 1100 med Ecotrust 350 bagside 0,80 kr. pr. m2

Klimacertifikat
Genopretning af mangroveskove

Klimacertifikat

Du får udstedt et certifikat med den mængde CO2, der kompenseres.
Der plantes 5 mangrovetræer pr. tons CO2-udledning fra det tæppe, du køber.
Som et resultat af plantningen vil projektet årligt udstede klimakreditter i overensstemmelse med Verified Carbon Standard under VERRA. Kreditterne kan spores i VERRA-registreret med deres unikke serienumre.
Vil du gerne vide, hvordan vi klimakompenserer?
Thor Heyerdahl Climate Park i Myanmar
Thor Heyerdahl Climate Park i Myanmar
KLIMAPARKPROJEKT

100 millioner træer

Vi ser plantningen af mangrovetræer i Thor Heyerdahl Climate Park som en unik mulighed for at bidrage til at inddæmme klimaforandringerne og samtidig forbedre lokalsamfundenes socioøkonomiske forhold. Projektet Thor Heyerdahl Climate Park har til formål at genoprette mangroverne i Myanmar, hvor der kun er 16 % tilbage af den oprindelige skov. Målet er at plante 100 millioner træer inden 2023, som vil opsamle og lagre 150 millioner tons CO2e.
Her vil vi gerne fortælle dig om Thor Heyerdahl klimaprojektet
Følg Den Grønne Tråd
Strategi for bæredygtighed
Følg Den Grønne Tråd
Der løber en grøn tråd løber gennem alt, vi foretager os.
Det begyndte i 1938. Og det fortsætter ind i fremtiden – både den del, vi kan se, og den del, vi ikke kan se. Den forbinder hver historie, hvert design, hvert initiativ, vi skaber.
Trends & Nyheder, ja tak