Klimaforandringer kræver
handling

Efter mange års dedikeret indsats for at nedbringe vores CO2-udledninger med et ganske flot resultat, har vi besluttet os for at tage skridtet videre. Vores kortsigtede mål er blevet valideret af The Science Based Targets initiative (SBTi), som er en global organisation, der giver virksomheder mulighed for at fastsætte ambitiøse mål for reduktion af emissioner i overensstemmelse med den seneste klimavidenskab.

Science Based Targets viser vejen
Med vores commitment forpligter vi os til at reducere absolutte scope 1- og 2-GHG-emissioner med 50,6% inden for regnskabsåret 2030 i forhold til et baseår fra regnskabsåret 2019. Vi forpligter os også til at reducere absolutte scope 3-GHG-emissioner, der dækker købte varer og tjenesteydelser samt behandling af produkter ved livets afslutning, med 27,5% inden for samme tidsramme.
The Science Based Targets initiative har bekræftet, at de videnskabsbaserede mål for reduktion af drivhusgasemissioner, som Ege Carpets har indsendt, er i overensstemmelse med SBTi's kriterier og anbefalinger (Criteria version 5.1) 

Fornybar energi 
Hvert år øger vi investeringen i energi fra havvindmøller, og dermed er energiforbruget på alle vores produktionslokationer dækket af investeringer i 100% fornybar energi. Det reducerer påvirkningen af miljøet og understøtter vores agenda om en bæredygtig fremtid.

 

Science Based Targets viser vejen

 
Bæredygtig biobrændsel

61% af vores nuværende naturgasforbrug er dækket af investeringer i certifikater, der understøtter bæredygtig biogasproduktion. Det er vores mål at øge dette tal til 100% inden 2025.

Vi arbejder dedikeret med bæredygtighed
Strategi for bæredygtighed
Vi arbejder dedikeret med bæredygtighed
Vi har siden 1996 arbejdet dedikeret med bæredygtighed og social ansvarlighed. Ikke fordi love og regler har tvunget os til at gøre det, men fordi vi mener, at det er det rigtige og det ansvarlige at gøre.
Trends & Nyheder, ja tak