Cirkulære processer i produktionen

Overskudsvarme opvarmer lokalområdet
Som følge af et større varmegenvindingsprojekt er vi lykkedes med at lede overskudsvarme fra nogle af maskinerne ind i fjernvarmesystemet og videre ud til husene i lokalområdet. Det betyder, at vi årligt dækker varmeforbruget i 341 husstande.

Rensning og genanvendelse af vand
Mange tæpper fødes med råhvide garner, som påføres et smukt design i vores store farveanlæg, der injicerer enten få eller mange forskellige farver ind i garnerne. Ved skift af farveskala skylles anlægget rent for farverester, hvilket kræver en del vand. Som en konsekvens heraf har vi udviklet vores egen metode til at rense og genanvende vandet, så vi i 2021/22 genanvendte 13.536 m3 vand. 
 
Konstant farverecirkulering 
Vores tæppedesign har de smukkeste farvekombinationer med mulighed for stor detaljerigdom, gradueringseffekt og skarphed. Farverne injiceres ind i tæpperne via et kompliceret farveanlæg med 40.000 dyser og recirkuleres konstant i systemet. Denne proces sikrer, at 86% af farverne anvendes igen og igen. 

Bæredygtighed er vævet ind i vores mindset og tæpper
Strategi for bæredygtighed
Bæredygtighed er vævet ind i vores mindset og tæpper
Vi har siden 1996 arbejdet dedikeret med bæredygtighed og social ansvarlighed. Ikke fordi love og regler har tvunget os til at gøre det, men fordi vi mener, at det er det rigtige og det ansvarlige at gøre.
Trends & Nyheder, ja tak