Klimaforandringer kræver
handling

Efter mange års dedikeret indsats for at nedbringe vores CO2-udledninger med et ganske flot resultat, har vi besluttet os for at tage skridtet videre. I 2022 committede vi os derfor til Science Based Target. Det er et frivilligt inititativ, som bl.a. FN og Verdensnaturfonden står bag, og som ud fra videnskabelige metoder skal sikrer, at den globale opvarmning holdes under 1,5° C. 

Science Based Targets viser vejen
Med vores commitment forpligter vi os til at reducere  CO2-udledningerne med 46,2% i vores egne produktionsenheder, og 28% i vores værdikæde. Målene er endnu ikke indsendt til godkendelse ved Science Based Targets Initiative, da det kræver omfattende beregninger og dokumentation at få dem godkendt. Vi har to år til at gennemføre den proces, men vi forventer allerede at indsende vores mål i løbet af et års tid.

Fornybar energi 
Hvert år øger vi investeringen i energi fra havvindmøller, og dermed er energiforbruget på alle vores produktionslokationer dækket af investeringer i 100% fornybar energi. Det reducerer påvirkningen af miljøet og understøtter vores agenda om en bæredygtig fremtid.

 

De bedste energikilder varer evigt

 
Bæredygtig biobrændsel

61% af vores nuværende naturgasforbrug er dækket af investeringer i certifikater, der understøtter bæredygtig biogasproduktion. Det er vores mål at øge dette tal til 100% inden 2025.

Følg Den Grønne Tråd
Strategi for bæredygtighed
Følg Den Grønne Tråd
Der løber en grøn tråd løber gennem alt, vi foretager os.
Det begyndte i 1938. Og det fortsætter ind i fremtiden – både den del, vi kan se, og den del, vi ikke kan se. Den forbinder hver historie, hvert design, hvert initiativ, vi skaber.
Trends & Nyheder, ja tak