Cirkulære processer i produktionen

Overskudsvarme opvarmer lokalområdet
Som følge af et større varmegenvindingsprojekt er vi lykkedes med at lede overskudsvarme fra nogle af maskinerne ind i fjernvarmesystemet og videre ud til husene i lokalområdet. Det betyder, at vi årligt dækker varmeforbruget i 274 husstande.

Rensning og genanvendelse af vand
Mange tæpper fødes med råhvide garner, som påføres et smukt design i vores store farveanlæg, der injicerer enten få eller mange forskellige farver ind i garnerne. Ved skift af farveskala skylles anlægget rent for farverester, hvilket kræver en del vand. Som en konsekvens heraf har vi udviklet vores egen metode til at rense og genanvende vandet, så vi i 2020/21 genanvendte 13.666 m3 vand. 
 
Konstant farverecirkulering 
Vores tæppedesign har de smukkeste farvekombinationer med mulighed for stor detaljerigdom, gradueringseffekt og skarphed. Farverne injiceres ind i tæpperne via et kompliceret farveanlæg med 40.000 dyser og recirkuleres konstant i systemet. Denne proces sikrer, at 82% af farverne anvendes igen og igen. 

Følg Den Grønne Tråd
Strategi for bæredygtighed
Følg Den Grønne Tråd
Der løber en grøn tråd løber gennem alt, vi foretager os.
Det begyndte i 1938. Og det fortsætter ind i fremtiden – både den del, vi kan se, og den del, vi ikke kan se. Den forbinder hver historie, hvert design, hvert initiativ, vi skaber.
Trends & Nyheder, ja tak